Thursday, August 23, 2007


Tokat e mbjella me miser dhe jonxhe ne Tropoje

No comments: